Reset Password

click to see all images

Zamek w Ostródzie

, warmińsko-mazurskie

Historia zamku

Zamek Krzyżacki w Ostródzie, to jeden z ciekawszych zamków krzyżackich w naszym kraju. Pierwsza wzmianka o budowli zlokalizowanej w tym miejscu, pochodzi z roku 1300, nie była to jednak budowla położona w miejscu dzisiejszego zamku, położona była bowiem na wschód od niego. Zamek, który znamy dziś, miał dopiero powstać.

Historia zamku.

Nowa budowla została wniesiona w latach 1350-1370, za czasów rządów Güntera von Hohensteina. Charakterystyczną cechą tego zamku był brak wież. W roku 1381 istniały więc dwa zamki – stary i nowy. Za sprawą wojsk księcia litewskiego Kiejstuta, zostały jednak w całości spalone. Stary zamek nie został już nigdy odbudowany. Nowy zamek, odbudowano w latach 1407-1410, w trakcie przygotowań do wojny z Polską.

Nowy zamek został zbudowany na planie poprzedniego zamku, zdecydowano się jednak na lepsze umocnienie budowli i otoczenie jej fosą. Wjazd do zamku był możliwy tylko z jego zachodniej strony. We wjeździe zbudowano zwodzony most oraz dwie bramy wjazdowe. Podzamcze zamku, było częścią usługowo – rzemieślniczą, mieściło magazyny, spichlerze, karczmę, browar, młyn oraz kuźnię. Na piętrze zamku umieszczono kaplicę, salę rycerską i sypialnie braci zakonnych. W zamku znajdowała się także sala sądowa, inne pomieszczenia urzędowe, prochownia oraz magazyn soli.

Rok 1788, czyli rok wielkiego pożaru Ostródy, to czas, w którym zamek uległ znacznemu zniszczeniu, nie tylko z uwagi na pożar, ale również z powodu związanych z nim wybuchów beczek z prochem, które umieszczone były w dolnej części zamku. Skala zniszczeń zwiększyła się, gdy okoliczny mieszkańcy odbudowujący swoje domy, pozyskiwali materiał budowlany właśnie z zamku Po pożarze, zdecydowano się odbudować zamek, wprowadzając jednak wiele zmian,. Właściwie nie przypominał on już wcześniejszego obiektu. Zdecydowano się na taki krok, z uwagi na zmianę funkcjonalności zamku.

W roku 1806, w okresie Wojen Napoleońskich, zamek został przeznaczony na kwaterę wojsk niemiecko – rosyjskich. Rok później jednak Napoleon zdobył Ostródę, a w zamku urządził swoją bazę, przygotowując się w ten sposób do wypraw w głąb Rosji. Potwierdzone źródła mówią o tym, że Napoleon przebywał w zamku co najmniej od 21 do 30 marca 1807 roku.

XIX wiek to czas, w którym przystosowano zamek do potrzeb urzędowych. Mieścił się w nim także sąd. Adaptując obiekt, pozostawiono jednak szereg pomieszczeń mieszkalnych.

Koniec II Wojny Światowej to czas, w którym zamek po raz kolejny uległ znacznemu zniszczeniu. Pomieszczenia strawił pożar, od ognia uszkodzonych zostało także niemało murów. Odbudowę zamku rozpoczęto bardzo późno, po wielu latach, konkretnie w roku 1974, jednak zakończyła się ona sukcesem. Obecnie zamek stanowi centrum kulturalne miasta. W siedzibie zamku zlokalizowane jest także muzeum, posiadające 3 sale wystawowe. Zwiedzanie jest możliwe we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem poniedziałku.

Your search results
Adres zamku
Adres: ul. Adama Mickiewicza 22
Miasto:
Województwo: warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek w Ostródzie


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.