Reset Password

click to see all images

Zamek w Lanckoronie

, małopolska

Historia zamku

Zamek w miejscowości Lanckorona, był jednym z piękniejszych tego typu obiektów w Małopolsce. Historia zamku zakończyła się około roku 1884. Wcześniej zamek został wysadzony, we wspomnianych latach dodatkowo był rozbierany. Obecnie zachowała się niewielka część ruin i fundamenty tej wspaniałej budowli.

Położenie zamku.

Ruiny zamku położone są w północnym rejonie Lanckorony, na Wzgórzu Lanckorońskim.

Historia zamku.

Jak wynika ze źródeł pisanych, zamek w Lanckoronie miał strzec granicy pomiędzy ziemią krakowską a Księstwem Oświęcimskim. Zbudowany został przez Kazimierza Wielkiego, a czas budowy to połowa XIV wieku. Granica przebiegała tuż obok góry Lankorońskiej, w zachodniej części wzniesienia.

Nie ma dokumentów konkretnie wymieniających lata budowy zamku, pierwsze wzmianki o nim dotyczą roku 1366. W dokumentach wymieniany jest związany z zamkiem burgrabia Orzeszko. Późniejszy okres istnienia zamku, to czas, w którym jest on siedzibą starostów lanckorońskich. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. W roku 1579, na krótko przeszedł w ręce Kacpra Biekiesza, który pretendował do tronu w Siedmiogrodzie. W latach osiemdziesiątych XVI wieku, zamek w Lanckoronie stał się własnością Mikołaja Zebrzydowskiego. W tym właśnie zamku przygotował w nim tak zwany Rokosz Zebrzydowskiego, wzniecony przeciwko królowi, którym był w tym czasie Zygmunt III Waza. We władaniu Zebrzydowskich, zamek znajdował się do połowy XVIII wieku. Wtedy to Starostwo Lankorońskie przeszło na Czartoryskich, później zaś na Wielkopolskich.

6 czerwca 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, zamek został zajęty przez wojska austriackie. Ostatnim polskim starostą zamku w Lanckoronie był hrabia Józef Wielkopolski.

Kolejne ciekawe wydarzenia związane z zamkiem, przypadają na okres konfederacji barskiej. W roku 1768 zamek w Lanckoronie zajmują konfederaci pod przywództwem Maurycego Beniowskiego. Zamek staje się swego rodzaju punktem wypadowym na tereny Małopolski. Rok później przywódca konfederatów, toczy niedaleko zamku bitwę z wojskami rosyjskimi.

Rok 1771 to czas, w którym rozpoczynają się na zamku się prace budowlane. Wokół zamku zaczęto budować fortyfikacje bastionowe, o budowie decyduje pułkownik de la Serre, kilka tygodni później, zamek zostaje zaatakowany przez korpus rosyjski, którego dowódcą był Aleksander Suworow. Starcie jest znane dzisiaj jako obrona Lanckorony. Próba zdobycia zamku zakończyła się niepowodzeniem a obie strony poniosły w tej bitwie niemałe straty.

Kolejna bitwa w okolicy zamku, odbyła się w maju tego samego roku. Zakończyła się ona sromotną porażką konfederatów, zamek jednak przez wojska rosyjskie nie został zdobyty.

Władze Galicji zaadoptowały zamek na więzienie dla przestępców kryminalnych. Po podjęciu decyzji o przeniesieniu więzienia do Wadowic, zadecydowano o wysadzeniu zamku w Lanckoronie w powietrze.

W roku 1884 rozpoczęto rozbiórkę ruin, co oczywiście przyczyniło się do większych zniszczeń obiektu. Zawaleniu uległo wiele ścian.

Obecnie zachowały się tylko fragmenty muru tarczowego oraz fundamenty wież. Ruiny można zwiedzać. Nie oddają one rzecz jasna pełnej świetności zamku, ale dają pewne wyobrażenie o tym, jak wspaniała była to niegdyś budowla.

Your search results
Adres zamku
Miasto:
Województwo: małopolska
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek w Lanckoronie


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.