Reset Password

click to see all images

Zamek Świny

, dolnośląskie

Historia zamku

Zamek Świny jest jednym z ciekawszych zamków położonych na Szlaku Zamków Piastowskich. Jest też zamkiem uznawanym jako jeden z najstarszych zamków tego szlaku Historia tego zamku jest nadzwyczaj interesująca i warta poznania. Co prawda na dzień dzisiejszy zamek Świny jest zakwalifikowany do kategorii ruin, bez wątpienia jednak są to ruiny, które warto zwiedzić, jeśli taka możliwość się pojawi, lub choćby zobaczyć je z bliska. Sam zamek zbudowany jest ze zlepieńca w kolorze brunatno – czerwonym.

Położenie zamku.

Zamek Świny, położony jest na Pogórzu Kaczawskim, w Sudetach, w miejscowości Świny, niedaleko Bolkowa. Osoby chcące go zobaczyć, powinny kierować się tak jak na Bolków, później zaś przejechać około dwa kilometry w kierunku północnym, drogą na Legnicę.

Historia zamku.

Historia tego ciekawego zamku, sięga X wieku. Wtedy to, w miejscu późniejszego zamku Świny, powstał drewniany dwór, dzięki któremu łatwiej było chronić przejście przez Przełęcz Lubawecką. Takie fakty pojawiają się w kronikach czeskiego kronikarza Komasa, który już w roku 1108 wspomniał o tym fakcie. Ówczesna nazwa budowli to Suini de Poloniae.

Z chwilą wzniesienia zamku w położonym niedaleko Bolkowie, zamek Świny stracił na znaczeniu i przeszedł w prywatne ręce. Temu iż znaczenie zamku spadło, trudno się dziwić, zamek w Bolkowie był większy, nowocześniejszy i lepiej położony. Należy jednak wspomnieć, że jest to jednak tylko jedna z dwóch hipotez. Druga mówi o tym, że już wcześniej zamek Świny znajdował się w prywatnych rękach, nie ma jednak dokumentów potwierdzających te słowa. Według tej drugiej hipotezy, zamek znajdował się w rękach słowiańskich władyków śląskich, pochodzących z rodu panów Świńska Głowa. Jak mówi legenda, nazwa rodu nie jest przypadkowa i związana jest z bardzo dużym zamiłowaniem do spożywania alkoholu. Osoby z rodu Świńska Głowa były z tego bardzo znane a o możliwościach picia przez nich znacznych ilości alkoholu krążyło wiele historii Po zajęciu Śląska przez Mieszka Pierwszego, zaczęli popierać oni Piastów, czego efektem była możliwość pełnienia przez nich funkcji kasztelanów. Tak było do chwili wzniesienia zamku w nieodległym Bolkowie.

W połowie czternastego wieku, dokonano wielu zmian w zamku, najważniejszą z nich było zamienienie drewnianych umocnień na budowlę z kamienia – czterokondygnacyjną wieżę obronną oraz kamienny mur obwodowy. Wieża o znacznej wielkości, przetrwała do dziś. Warto wspomnieć, że i dziś można w niej zauważyć dobrze zachowany gotycki portal wejściowy.

Kolejne poważne przebudowy zamku Świny zaczęły się w połowie XV wieku. Wtedy to do wieży dobudowano nowy budynek mieszkalnym, zmieniono także i powiększono fortyfikacje obwodowe. Wszystko działo się, gdy właścicielem zamku był Gunzel von Schweinichen.

Następna, ostatnia i jednocześnie największa przebudowa zamku Świny, przeprowadzana była w latach 1614-1660. Rodowa siedziba rodu Świnków, wybudowana i dotychczas utrzymywana w stylu gotyckim, zmieniała się w renesansową rezydencję. Wybudowano renesansowy pałac, dodatkowy plac, zmieniono fortyfikacje obronne i przystosowano je do używania broni palnej. Wjazdu na teren rezydencji bronił most zwodzony, fortyfikacje pojawiły się także na terenie podzamcza, sprawiając, że sam zamek był jeszcze lepiej chroniony, a przy ewentualnym ataku, łatwiej było go odeprzeć lub po prostu dłużej się bronić.

W 1702 roku jedna część rezydującego na zamku rodu Świnów skończyła się. Stało się to na skutek śmierci ostatniego z tej gałęzi rodu – Jerzego Ernesta. Zamek przeszedł w ręce jego zięcia.

Podczas wojny siedmioletniej, zamek zniszczyły wojska rosyjskie. Zniszczenia były na tyle poważne, iż właściciele zamku Świny, nie zdecydowali się na naprawę obiektu, zamek trafił na licytację i przeszedł w ręce pruskiego ministra stanu, Jana Henryka von Churschwandt. Zamek pozostał jednak niezamieszkały i powoli niszczał, popadając w ruinę.

Kolejna właścicielka zamku, przekazała go swojej córce z drugiego małżeństwa, po jej śmierci zaś, właścicielami zamku zostali austriaccy hrabiowie. W ich posiadaniu zamek pozostawał bardzo długo, bo aż do roku 1941. Czas wojny był jednak szczególny – właściciele zostali zmuszeni do sprzedaży zamku na rzecz państwa, w zamku zaś Wermacht urządził magazyn części zamiennych do swoich samolotów.

Zamek Świny – w przeciwieństwie do innych zamków w tej okolicy – uległ mniejszym zniszczeniom w wyniku wojen, do jego zniszczenia jednak w znacznym stopniu przyczyniły się zjawiska przyrodnicze. Bardzo duże zniszczenia związane były z huraganami przechodzącymi w tych okolicach aż trzykrotnie, w latach 1840, 1848 i 1868. W 1876 roku zaś, dzieła zniszczenia dokonał pożar, na skutek którego spaliło się praktycznie całe wyposażenie zamku. W latach trzydziestych ubiegłego wieku, podjęto próby ratowania tej wspaniałej budowli, między innymi zakładając dach nad wieżą zamkową. Kolejne poważne prace zaczęto jednak po 30 latach, a jednym z powodów była wojna i związane z nią losy zamku.

Od roku 1991 zamek ponownie jest w rękach prywatnych właścicieli. Co ciekawe, przez 17 lat, był własnością rodziny, która była notowana na Dolnym Śląsku już kilkaset lat wcześniej. Obecnie również jest w rękach prywatnych właścicieli.

Zamek dziś.

Dzisiejszy stan zamku można określić jako dobrze zachowana i niezwykle malownicza ruina. Zachowało się bardzo wiele elementów sprzed setek lat. Między innymi zachowała się w całości wieża oraz dom zachodni. W dobrym stanie zachowane są również mury obwodowe. Ciekawostką są zachowane dekoracje – zarówno tak interesujące jak tarcza rodowa Świnków, namalowana nad portalami bramnymi, jak i dekoracje tylko częściowo związane z historią zamku, a mianowicie malowane postacie szlachty, wykonane najprawdopodobniej przez żołnierzy Wermachtu, a więc pochodzące z czasów II Wojny Światowej.

Zamek dziś znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, nie oznacza to jednak, ze nie jest możliwe jego zwiedzanie, niekiedy bowiem jest do zwiedzania udostępniany. W planach jest odbudowa zamku i pozostaje wierzyć, że zostanie dokonania, ten niewątpliwie fascynujący obiekt powinien bowiem być odbudowany i odpowiednio zrekonstruowany.

Your search results
Adres zamku
Adres: 59-420 Świny
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Świny


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.