Reset Password

click to see all images

Zamek Sokolec (Zamek Trzcińsko)

, dolnośląskie

Historia zamku

Zamek Sokolec, znany również pod nazwą Zamek Trzcińsko, był położony w dzisiejszym województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Janowice Wielkie. Pisanie o nim w czasie przeszłym, jest jak najbardziej na miejscu, gdyż obecnie zamku nie ma, w zamian za to są jego minimalne pozostałości – bardzo niewielkie ruiny. Bardziej można więc mówić o pozostałościach ruin, niż o ruinach we właściwym znaczeniu tego słowa.

Położenie zamku.

Zamek położony był na Krzyżnej Górze, leżącej niedaleko wsi Karpniki. Został zbudowany na wysokości 630 m.n.p.m. Dzisiejsze ruiny są wpisane do rejestru zabytków, pod numerem 1403 z 23.09.1965.

Historia zamku Sokolec.

Historia zamku to w większości przypuszczenia i prawdopodobne fakty, wynikające z badania różnych dokumentów historycznych, nie zaś potwierdzone i pewne fakty konkretnie związane z zamkiem. Dokładne dzieje zamku Sokolec nie są znane, badania na jego temat oczywiście prowadzono, jednak nie były one zbyt wnikliwe.

Przypuszcza się, iż przed zamkiem Sokolec, istniał w tym miejscu gród, którego czasy powstania datuje się na VIII wiek. Gród ten najprawdopodobniej był związany z państewkiem Samona, ewentualnie z ludami germańskimi. Istnieje również inna hipoteza – był to gród wczesnosłowiański. O tym, że taki obiekt w tym miejscu istniał, świadczą rzeczy znalezione podczas prac archeologicznych.

Zamek strażnica, bo taki obiekt powstał w miejscu dawnego grodu, został zbudowany najprawdopodobniej na rozkaz Henryka Brodatego. Właśnie z nim wiąże się geneza powstania zamku. Legenda głosi, iż w miejscu późniejszego zamku Sokolec, znalazł sokoła, i stąd wzięła się nazwa zamku.

Pierwszy dokument, w którym wymieniony jest właściciel zamku, to dokument pochodzący z roku 1372, choć inne źródła wskazują inną datę – rok 1369. Mówi on o tym, że właścicielem Zamku Sokolec był dworzanin Clericusa Bolcze. Był on dworzaninem wdowy po księciu Bolku II, czyli Księżnej Agnieszki. Według niepotwierdzonych i sprzecznych informacji, mógł on wznieść również leżący niedaleko zamek Bolczów, choć istnieją dokumenty wskazujące, iż tak nie było.

Właściciel zamku zmienił się w roku 1406. Od tego roku, był nim Hansa von Tschirn (Czetteras) z Płoniny. Czynnie popierał on husytów, między innymi z tego powodu, w czasie wojen husyckich, zamek stał się ich siedzibą. Hans von Tschirn w roku 1436 prawdopodobnie zmienił swoje poglądy na temat husytów, zaprosił dwóch dowódców husyckich do zamku i wydał ich w ręce świdnickich mieszczan i biskupów wrocławskich. Akcja ta, przeprowadzona w nocy z 11 na 12 sierpnia 1434 roku spotkała się rzecz jasna z odwetem husytów – zniszczyli zamek.

Rok 1442 to czas, w którym właścicielem zamku został Konrad von Nimbtsch, później zaś jego wuj, po czym zamek przeszedł w ręce brata Konrada, czyli Heinricha.

Zamek – prawdopodobnie – został zniszczony w roku 1475, w trakcie walk o tron. Walki dotyczyły wojsk króla Macieja Korwina i Jerzyma z Podiebradu.

1508 rok, to okres, w którym zamek był już ruiną. Król Kazimierz Jagiellończyk, zaznaczając, że zamek jest zrujnowany, wydzierżawił klucz zamkowy Antonowi Schaffgotschowi z Chojnika. Niespełna 100 lat później hrabia von Schaffgotsch wykupił klucz zamkowy i stał się właścicielem zrujnowanego obiektu.

W XIX wieku dokonano opisania ruin i bez wątpienia były one większe niż w kolejnym wieku co dowodzi tego iż sta ruin uległ dużemu pogorszeniu. W wieku XX odgruzowano pozostałości ruin, jednak przeprowadzone badania nie pozwoliły nawet na ustalenie przypuszczalnego wyglądu zamku, czy na upewnienie się, czy zamek posiadał wieżę. Upewniono się tylko, jakie były zarysy zamku, gdzie znajdowała się brama wjazdowa. Ciekawostką, która odkryto, dotyczyła budowy zamku i było nią umiejętnie wykorzystanie terenu – skały stanowiły część murów obwodowych. Dziedziniec zamku miał około 600 metrów kwadratowych. Poza tymi informacjami, innych potwierdzonych faktów na temat wyglądu zamku, po prostu nie ma.

Ruiny warto zobaczyć, jednak ich ilość i stopień zachowania, pozwala posunąć się do stwierdzenia, iż nikt na ich podstawie nie wyobrazi sobie, jak wyglądał zamek Sokolec.

Your search results
Adres zamku
Adres: 58-340 Łomnica
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Sokolec (Zamek Trzcińsko)


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.