Reset Password

click to see all images

Zamek Rajsko

, dolnośląskie

Historia zamku

Zamek Rajsko to jedna z największych ciekawostek, związanych z polskimi zamkami. W chwili obecnej, są to po prostu ruiny, zakwalifikowane do kategorii sztuczne, wybudowane. Nie wiadomo jednak, czy są to ruiny wybudowane przy zamku, czy zamek nigdy tak naprawdę nie istniał.

Położenie.

Ruiny zamku Rajsko, położone są w województwie dolnośląskim, w jego zachodniej części. Dokładne położenie ruin to wieś Zapusta, znajdująca się przy drodze prowadzącej z Leśnej do Biedrzychowic. Dostanie się do tego miejsca jest banalnie proste. Należy pojechać do wsi, we wsi, skręcić w drogę wyłożona płytami betonowymi. Po przejechaniu kilkuset metrów, znajdujemy się tuż pod ruinami zamku.

Historia ruin zamku Rajsko.

Historia powstania ruin, a tym bardziej historia zamku Rajsko, jest bardzo niejasna,. Jedne źródła historyczne mówią o tym, że zamek w tym miejscu nigdy nie istniał, drugie zaś mówią jasno o tym, że nie dość, że istniał, to w dodatku pełnił bardzo istotną rolę Był jedną z granicznych twierdz, których zadaniem było pełnienie funkcji obronnej historycznego okręgu Kwisy. Warto trzymać się tego założenia, gdyż większość dokumentów właśnie je potwierdza. Ponoć w średniowieczu stał w miejscu zamku, dwór myśliwski, w późniejszym czasie przekształcony w warownię, którą nazwano Nietburg. Nie wiadomo kto zainspirował stworzenie w tym miejscu zamku, nie wiadomo także, kto i kiedy był jego właścicielem. Zgodnie z podaniami, jako gospodarza na zamku wymienia się raubrittera Jobsta von Kolditz. Prowadził on na tych terenach życie łupieskie, grabiąc nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i przyjezdnych.

W roku 1431, obiekt prawdopodobnie uległ zniszczeniu, a stało się to na skutek najazdu husytów, choć – podobnie jak w przypadku innych informacji o zamku – nie ma konkretnych danych dowodzących, iż ta informacja jest prawdą. Prawdopodobnie po tym zdarzeniu, zamek zaczął popadać w ruinę. Przez kolejne 400 lat, nic się w tej sprawie nie zmieniło.

W XIX wieku, Aleksander von Minutoli, właściciel pobliskiego pałacu w Jędrzychowicach podął decyzję o rekonstrukcji zamku i przebudowaniu go na styl neogotycki. Do budowy zostały wykorzystane oryginalne detale ruin zamku. Założenie zamkowe zostało otoczone nowym murem, dzięki czemu zyskało wygląd miejsca obronnego. Podnóże tych romantycznych ruin, zostało przebudowane. Dodano schodki, prowadzące wprost do rzeki Kwisy. We wnętrzu zamku pojawiła się kolekcja dzieł sztuki, zgromadzonych przez właściciela, w tym obrazy Rembranta.

W roku 1919, Rajsko zostało zdemolowane przez chłopów mieszkających w okolicy zamku. Działa sztuki, w znacznej części zostały zagrabione, to co się udało uratować, zostało przeniesione do pałacu.

Po śmierci właściciela zamku, jego córka wydzierżawiła zamek na wiele lat. Najemcą był luboński oddział Verband Fur Deutsche Jugendherbergen. Po przebudowie otwarto tu schronisko Graf Joachim Pfeil-Jugendherberge. Wojna spowodowała dalsze niszczenie zamku, po wojnie zamek rozgrabiono, nie odbudowywano, co przyczyniło się do jego dalszego niszczenia.

Z zamkiem wiąże się wiele domysłów i legend, z których sporo ma bardzo wiele wspólnego z rzeczywistością. Jedna z nich, związana jest z tunelem, który ciągnął się od zamku Rajsko. W chwili, gdy w okolicach zamku wybuchła epidemia, tunel niejako zahamował dalszy jej rozwój. Chorzy zostali umieszczeniu w tunelu i tam zmarli, po czym tunel zasypano. Dzięki temu, epidemia wygasła.

Zamek dziś.

Obecnie, w zamku trwają prace remontowe i adaptacyjne. Prawdopodobnie powstanie w tym miejscu hotel, zamek właściwy został odbudowany i otwarto w nim schronisko. Dalsze prace oczywiście będą prowadzone, jednak nie wszystko będzie odbudowane. Wiele ruin pozostanie zachowanych i zabezpieczonych.

Your search results
Adres zamku
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Rajsko


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.