Reset Password

click to see all images

Zamek Nowy Sącz

, małopolskie

Historia zamku

Zamek Królewski w Nowym Sączu to jeden z ciekawszych tego rodzaju obiektów w okolicy. Niestety dziś jest ruiną, jednak z dawnego zamku zachowało się niemało, dlatego bez wątpienia warto zobaczyć to miejsce i poznać je dokładniej.

Historia zamku.

Zamek w Nowym Sączu został zbudowany w latach 1350-1360. Zbudowano go na skarpie, w obrębie istniejących wtedy fortyfikacji miejskich, w widełkach dwóch rzek – Kamienicy i Dunajca. W skład zamku wchodziły dwie baszty, przedzamcze, wieża i budynek mieszkalny. Do dziś zachowała się baszta kowalska, którą dodatkowo wyremontowano, oraz mury obwodowe. Co prawda nie zachowała się ich całość, ale niemała część.

Zamek został zbudowany z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Pomimo włączenia go w obręb murów miejskich, zdecydowano się oddzielić go od miasta fosą. Istnieją przypuszczenia, że dodatkowo był oddzielony również dodatkowym murem z bramą. W czasach swojej świetności, był miejscem, w którym rezydował starosta grodowy oraz kasztelan. W zamku miał swoją siedzibę także urząd grodzki.

W zamku pojawiały się osoby, pretendujące do objęcia najwyższych władz w Polsce. W roku 1370 gościł na zamku Ludwik Węgierski, który chwilę później został jej królem. Na zamku gościła również Jadwiga Andegaweńska, która pretendowała do tronu. Na zamku wielokrotnie była także król Władysław Jagiełło. W roku 1409, naradzał się w tym miejscu z litewskim księciem Witoldem, narada dotyczyła wojny z narodem Krzyżackim. W kolejnych latach monarchowie rzadziej jednak odwiedzali ten zamek, był on przede wszystkim siedzibą starosty.

Potop szwedzki był wydarzeniem, które przyczyniło się do powolnego upadku tego ciekawego zamku. W trakcie potopu szwedzkiego, zamek został bardzo zniszczony. W roku 1768, w trakcie konfederacji barskiej, zamek był miejscem, przy którym konfederaci przechodzili, a być może i na nim się zatrzymali. Efektem ich nieostrożności był pożar zamku, który bardzo przyczynił się do pogorszenia jego stanu.

Czas zaborów, to okres, w którym tereny zamku znalazły się w granicach austriackich. Austriacy częściowo wyremontowali zamek, w planach mieli wykorzystanie go na biura policji. Niestety, w 1813 roku powódź podmyła zamek, w wyniku czego, do Dunajca osunęło się jego zachodnie skrzydło. Pozostałe części zabezpieczono i wyremontowano. W roku 1838 zdecydowano by przeznaczyć je na koszary, kilka lat później w zamku powstało także więzienie. W 1848 roku rząd austriacki sprzedał zamek miastu, które z kolei wynajęło go Austriakom, z przeznaczeniem na magazyn broni.

W roku 1905 rozpoczęto częściową odbudowę zamku, prace kontynuowano po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Efektem prowadzonych prac było między innymi powstanie na terenie zamku Muzeum Ziemi Sądeckiej. Stało się to w roku 1938.

Czasy drugiej wojny światowej, to okres w którym zamek był pod okupacją niemiecką. Zamienili oni zamek na magazyny borni. Niestety, w końcówce wojny doszło w zamku do przykrego wypadku. Wybuch – prawdopodobnie zgromadzonych materiałów wybuchowych, całkowicie zniszczył zamek. Istnieje jednak wiele dowodów i przypuszczeń, iż było to celowe działanie, nie przypadek. Jednym z nich jest fakt, iż do wybuchu doszło jeden dzień przed wyzwoleniem miasta z okupacji niemieckiej, co pozwala wysnuć przypuszczenia, iż wojska niemieckie chciały na zawsze zniszczyć tajemnice związane z zamkiem i broń, która była w nim zgromadzona.

Zwiedzanie.

Ruiny zamku są ogólnodostępne, można je zwiedzać. Atutem jest położenie ruin zamku. Znajdują się one w granicach miasta, więc bez problemu można do nich dotrzeć.

Your search results
Adres zamku
Adres: Plac Zamkowy, Nowy Sącz
Miasto:
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Nowy Sącz


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.