Reset Password

click to see all images

Zamek Niesytno

, dolnośląskie

Historia zamku

Zamek Niesytno położony jest w miejscowości Płonino, zlokalizowanej na Dolnym Śląsku, niedaleko Bolkowa. Jest jednym z zamków znajdujących się na szlaku Zamków Piastowskich.

Historia zamku.

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z roku 1432. Wtedy to nazwa zamku pojawia się w liście biskupa do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. W liście tym, biskup donosi, że warownia Niesytno została zdobyta przez mieszczan świdnickich oraz mieszczan wrocławskich. Potwierdzenie faktów wymienionych w tym liście, pojawia się również w kronice Marcina z Bolkowa, choć akurat w niej nie wymienia się konkretnej nazwy zamku, można jednak przypuszczać, że chodzi właśnie o zamek Niesytno. Nie ma konkretnych dowodów, ale przypuszcza się, że sama budowla powstała niewiele wcześniej. Co prawda istnieją poszlaki mówiące o tym, że zbudowano ją dużo wcześniej, jednak nie są najprawdopodobniej zgodne z rzeczywistością.

Zajęcie zamku przez mieszczan, spowodowało między innymi ucieczkę właściciela zamku – Hayna, ze znanego śląskiego rodu Czirnów – na zamek Sokolec.

Podobnie, jak w przypadku problemów z ustaleniem daty budowy zamku, istnieją także problemy z określeniem jego dokładnej historii. Przypuszczenia o ścięciu właściciela zamku, musiałyby się wiązać z wcześniejszym odbiciem budowli, z rąk mieszczan, potwierdzenia tego faktu, już jednak nie ma. Zamek od roku 1433 zamek był własnością bardzo poważanej w regionie rodziny Zedllitzów, pierwszym właścicielem zamku był zaś Hetnschel von Zedlitz, później zaś Georg von Zedlitz. Zmarł on w 1482 roku, kolejnym właścicielem zamku był jego syn Greg.

Jak mówią fakty historyczne, podobnie jak w przypadku kilku zamków w okolicy, zamek w Niesytnie był miejscem, znanym z działalności łupieskiej, z czego może wynikać, iż na zamku przebywała grupa, grabiąca okolice i przejeżdżających. Prawdopodobnie ma to związek z konfliktem wrocławian popierających Macieja Korwina i tymi, którzy popierali Podiebradów. Warto wspomnieć, że rodzina Zedlitzów również do nich należała, co więcej wśród popierających Podiebradów, odgrywała dużą rolę. W połowie XV wieku, wojska węgierskiego monarchy Macieja Korwina, zdobyły leżący w pobliżu Bolków, choć nie udało im się zdobyć tamtejszego zamku. Najprawdopodobniej zamek Niesytno również był atakowany, jednak nie ma potwierdzenia faktu jego zdobycia.

W rękach rodziny Zedlitzów, zamek Niesytno pozostawał jeszcze długo, przechodząc najczęściej z ojca na syna. Ostatni z rodu , założyciel linii Zedlitz-Nimmersath. zadecydował o wybudowaniu nowej siedziby. Był nią renesansowy pałac, zbudowany poniżej linii zamku. Zamek nadal pozostawał w rodzinie Zedlitzów. Sytuacja zmieniła się w roku 1660. Zamek prawdopodobnie przeszedł w ręce rodziny Glaubitzów, spowinowaconych z Zedlitzami. W kolejnych latach zamek dość często zmieniał właścicieli, był między innymi w rękach rodów von Redern, von Maltzan i von Nedischütz.

Przełom XVII i XVIII wieku to czas, w którym zamkiem władał Johann Friedrich Boguslaus von Dobrzensky-Doberzenitz. W kolejnych latach zamek był we władaniu rodów von Czettritz, von Stillfried-Rattonitz i von Mannstain. W latach 1798-1810, właścicielem zamku był zaś David Conrad von Greve. Prokurator wojskowy.

Kolejne zmiany własności zamku, zaowocowały tym, iż trafił on w ręce Friedricha Wilhelma hrabiego von Perponscher-Sedlnitzky’ego. To właśnie on przyczynił się do zmian w wyglądzie zamku, zadecydował także o zbudowaniu ogrodu angielskiego. Za sprawą tego właściciela, zmieniła się także nazwa zamku, na Wilhelmsburg. Nazwa ta utrzymała się bardzo długo, bo aż do roku 1945, pomimo tego, iż sam zamek zmieniał w tym czasie właścicieli.

Lata II wojny światowej, to czas, w którym zamek był użytkowany przez władze niemieckie. Po wojnie, zadecydowano o oddzieleniu własności, stary zamek trafił w ręce prywatne, pałac początkowo znacjonalizowano, później zaś sprzedano w ręce prywatne.

Stan zamku, pomimo wielu wcześniejszych zniszczeń, z uwagi na częste i dokładne prace remontowe, był niezły. Niestety w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wielku, a więc bardzo niedawno, doszło do pożaru, który spowodował duże zniszczenia miejsca. Mówi się, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie, sam pożar zaś wzniecono, by wyłudzić potężne odszkodowanie, co może być prawda, zamek bowiem spłonął w bardzo tajemniczych okolicznościach. W latach 2010-2011 zamek został nabyty przez nowych właścicieli, którzy wspólnie działają w kierunku rewitalizacji tego ciekawego obiektu.

Zamek dziś.

Zamek, jest zakwalifikowany do kategorii ruin. Są to ruiny w dobrym stanie zachowania, jednak ich zabezpieczenie pozostawia wiele do życzenia, dlatego wstęp na zamek jest zabroniony. Turyści, nie do końca się z tym zgadzają i bardzo często wchodzą na zamek, znajdując inne drogi. Oczywiście takie wejście jest na własną odpowiedzialność i wiąże się ze sporym ryzykiem. Pozostaje mieć nadzieję, że działania nowych właścicieli doprowadzą co najmniej do zabezpieczenia ruin i udostępnienia ich do zwiedzania, wizualizacje jednak mogą świadczyć o tym, iż planowany jest remont i odbudowanie obiektu.

Dojazd do zamku.

Zamek zlokalizowany jest około osiem kilometrów na zachód od Bolkowa. Dojazd do zamku związany jest z koniecznością pokonania wysokiego wzniesienia, co w przypadku rowerzystów może być bardzo utrudnione. Samochód zaparkować można niedaleko zamku, przy prywatnej posesji.

Warto zwiedzić to miejsce.

Ruiny zamku położonego w tym miejscu, są na tyle dobrze zachowane, iż łatwo sobie na ich wyobrazić, jak ciekawa mogła to być budowla. Warto je zobaczyć, wierząc, że z czasem zamek zostanie odbudowany lub ruiny będą lepiej zabezpieczone.

Your search results
Adres zamku
Adres: 59-420 Płonina
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Niesytno


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.