Reset Password

click to see all images

Zamek Golub – Dobrzyń

, kujawsko-pomorskie

Historia zamku

Zamek w Golubiu – Dobrzyniu to budowla, która wzniesiona została na wzgórzu górującym nad miastem. Obecnie zamek znajduje się w granicach miasta i jest jednym z doskonalej zachowanych zamków krzyżackich w naszym kraju.

Historia zamku.

Pierwsze wzmianki o zamku pojawiają się w 1258 roku. To rok, w którym wilia Golube została nadana biskupowi wrocławskiemu Wolimirowi.

Początkowo w miejscu dzisiejszego zamku, znajdowała się drewniana budowla, wybudowana w celu chronienia przeprawy przez rzekę Drwęcę. W późniejszym czasie, w miejscu drewnianej budowli, stanął obiekt murowany, w kolejnych latach rozbudowywany i zmieniany.

Lata 1300-1311 to czas, w którym wzniesiono mur obwodowy oraz zachodnie i południowe skrzydło zamku. Kolejne lata to okres, w którym, w północno – zachodnim narożniku zamku, zaczęto budować kolejną wieżę. Nie ma dokładnych danych wyjaśniających powody jej dzisiejszego nieistnienia. Być może nigdy nie została ukończona, być może uległa zniszczeniu i nie została odbudowana. Zamek zbudowany został na planie kwadratu, a poszczególne części obiektu były wykorzystywane do różnych potrzeb. Wschodnia część skrzydła południowego, to miejsce, w którym umieszczona została kaplica, w skrzydle północnym znajdowało się zaś dormitorium braci zakonnych.

W latach 1329-33 zamek usiłował zdobyć Władysław Łokietek, ta sztuka jednak się nie powiodła, zamek został obroniony.

Wojna Golubska to czas, w którym zamek został zdobyty przez polskie wojska. Początkowo, w roku 1422 wojska polskie zdobyły miasto, kilka dni później, w szturmie, zdobyły zamek. W czasie tych zdarzeń, zamek został poważnie zniszczony. W latach 1433 – 1439 zamek został odbudowany, elementy obronne przystosowano zaś do obrony przy użyciu broni palnej.

Po wybuchu wojny trzynastoletniej, zamek został przejęty przez Siły Związku Pruskiego, stało się to jednak na skutek porozumienia z Polską. We wrześniu 1455 król Kazimierz Jagiellończyk zadecydował o oddaniu zamku Grotowi z Ostrowa. Obsadził go, wynajęty przez niego, czeski najemnik Wilhelm Jenik z Mieczykowej.

1456 rok to rok zmian. Zamek za zasługi otrzymał Odrzych Czerwonka. W roku 1460 Golub Dobrzyń został zajęty przez Krzyżaków, przez kolejne dwa lata jednak nie udało im się zdobyć zamku. W roku 1466, na podstawie Pokoju Toruńskiego, zamek włączono do Królestwa Polskiego. Na polecenie króla, w roku 1511 wyremontowano go.

Lata 1616-23 to czas przebudowy zamku. Rozpoczęto ja na polecenie Anny Wazówny – siostry króla Zygmunta III Wazy. Zmieniono między innymi kształt okien, dodano nowy budynek na przedbramiu, przebudowano wieżyczki. Zamek stał się siedzibą starosty golubskiego. W roku 1623, w zamku przebywał sam król Zygmunt III Waza.

Kolejny raz zamek został zniszczony w 1655 roku, w czasie wojen szwedzkich. Na początku XVII wieku, zamek w części został wyremontowany. Kolejne zniszczenia spowodowane były siłami natury – w latach 1842 i 1847 zamek uległ uszkodzeniu na skutek huraganowych wiatrów.

W roku 1920 w zamku zostało umieszczone muzeum, kilkanaście lat później, w roku 1937 zamek w części został wyremontowany. Gruntowny remont przeprowadzany był w latach 1953-1966, w roku 2006 przeprowadzono zaś szereg prac adaptacyjnych.

Zamek jest zachowany w świetnym stanie i udostępniony do zwiedzania. Jest także miejscem, w którym odbywają się rekonstrukcje historyczne, pierwsza zaś odbyła się w 1978 roku.

Zwiedzanie.

Zamek można zwiedzać w każdy dzień tygodnia, oczywiście istnieje możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem. Osoby, które chciałyby pozostać w zamku dłużej, mogą wykupić nocleg. Na terenie zamku znajduje się 69 miejsc noclegowych. W zamku działa także restauracja.

Oferta dla odwiedzających, to nie tylko możliwość zwiedzania zamku, ale również organizowania na jego terenie różnych imprez, szkoleń, uroczystości ślubnych czy pikników. Przedsięwzięcia mogą być wzbogacone o profesjonalne pokazy historyczne.

Your search results
Adres zamku
Adres: ul. PTTK 13
Województwo: kujawsko-pomorskie
Kraj: Polska
Położenie i dojazd do zamku

Sprawdź jak wygląda dojazd do zamku z Twojej miejscowości. Wpisz nazwę miasta i kliknij przycisk Znajdź trasę. Poniżej pokaże się mapa z dojazdem oraz wskazówki.Skąd jedziedz:

Dojazd do: Zamek Golub – Dobrzyń


Twórz serwis razem z nami

Byłeś na tym zamku? Masz ciekawe materiały? Zdjęcia? A może czegoś brakuje w tekście?

Prześlij je do nas i dodamy je do artykułu, zaznaczając Twój udział w tworzeniu treści.